facebook
POCYSTERSKI ZESPÓ£ KLASZTORNO-PA£ACOWY W RUDACH
DAS ZISTERZINSERKLOSTER UND SCHLOSSANLAGE IN RUDY
O¦RODEK FORMACYJNO-EDUKACYJNY DIECEZJI GLIWICKIEJ
DAS FORMATIONS- UND BILDUNGSZENTRUM DER GLEIWITZER DIÖZESE
Polski
English
Deutsch
Française
èeský
       

Aktualitäten

23.12.2012 | Weihnachten
Lese weiter  strzalka

Gästebuch

Jacek eingetragen von: Super miejsce! Warto z tak daleka przyjechaæ do Rud!
Lese weiter  strzalka
Rafa³ eingetragen von: Miejsce piêkne i urokliwe. Aczkolwiek dzi¶ by³o bardzo du¿o ludzi w samym parku. Je¶li chodzi o restauracje cyst...
Lese weiter  strzalka

Links